Paunović Milana – Lana

Rođena 18. Oktobra 1976. u Beogradu.
1998. upisala slikarski odsek na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu.
Diplomirala je 2002. u klasi prof. Mome Antonovića.
Član je ULUPUDS-a i ULUS-a.


SAMOSTALNE IZLOŽBE:

 

 • Izložba fotografija MOJ UGAO Galerija SREĆNA GALERIJA/HAPPY GALLERY Studentski kulturni centar 2008.
 • Izložba slika OLJUŠTI ME, OTVORI ME, OGOLI ME! Galerija SINGIDUNUM 2008.
 • Izložba crteža i slika U SEBI JA Galerija DOM VOJSKE 2006.
 • Izložba crteža i slika 13 Galerija NARODNI UNIVERZITET ''BRAĆA STAMENKOVIĆ " 2004.
 • Izložba slika TRANZIT Kafe galerija BACKSTAGE 2004.
 • Izložba slika i grafika Kafe galerija Ф ILI 2003.
 • Izložba slika HOC MODO Galerija GLAS 2003.
 • Izložba crteža i slika Kafe galerija SKALAR 2002.
 • Izložba crteža DRUGI UGAO Galerija TVRĐAVA 2002.

 

 

GRUPNE IZLOŽBE:

2009.

 • SA PERIFERIJE – multimedijalna izložba, GALERIJA DOMA OMLADINE BEOGRADA, Beograd
 • Izložba novoprimnjenih članova ULUS-a, PAVILJON CVIJETE ZUZORIĆ, Beograd

2008.

 • Konkurs XV BEOGRADSKA MINI – ART SCENA, METAMORFOZE, Galerija SINGIDUNUM, Beograd
 • Konkurs 6. medjunarodna izlozba karikature ZLATNI OSMEH, TRADICIJA I PROGRES, ETNOGRAFSKI MUZEJ, Beograd
 • Konkurs 30x30 SAVREMENA GALERIJA ZRENJANIN - Ečka
 • Konkurs MAJSKA IZLOŽBA Galerija SKC NOVI BEOGRAD, Beograd
 • Konkurs 40.Majska izlozba ULUPUDSa OTKRIVANJE Muzej Primenjene Umetnosti, Beograd
 • Konkurs 6 . БИЈЕНАЛЕ ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СМЕДЕРЕВО
 • Konkurs – APRILSKI SUSRETI, festival pro širenih medija – STUDENTSKI KULTURNI CENTAR, Beograd

2007.

 • Internacionalni likovni karavan – ZVUCI SUTONA I URBANI PEJZAŽ – GALLERY CM – New York
 • Konkurs – XIV beogradska mini art scena 2007 – Galerija SINGIDUNUM, Beograd
 • Konkurs – 44. ZLATNO PERO BEOGRADA / 9. MEĐUNARODNI BIJENALE ILUSTRACIJE - Galerija PROGRES, Beograd
 • Konkurs - 30x30 – GALERIJA UMETNI Č KE KOLONIJE SAVREMENE GALERIJE ZRENJANIN - Ečka
 • Konkurs ( po pozivu ) - XI Bijenale U SVETLOSTI MILENE – FONDACIJA MILENIN DOM – GALERIJA MILENE PAVLOVI Ć BARILI – Po žarevac
 • Konkurs - IZLO ŽBA MLADIH 2007 - NI Š ART FOUNDATION – Niš
 • CIPELA ( po pozivu ) - Izložba članova sekcije istoričara umetnosti ULUPUDS - a Galerija OZON - Beograd
 • Konkurs – 39. MAJSKA IZLOŽBA ULUPUDSa – UBRZANJE – JAVNO KUPATILO, Beograd
 • Konkurs – XI grupna izložba PORTRET KROZ VREME – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • MALI FORMAT – Izložba slikarsko - grafičke sekcije ULUPUDS-a – Galerija SINGIDUNUM Beograd
 • Konkurs - PRVI ZIMSKI SALON ULUPUDSa – Galerija PROGRES, Beograd (nagrada za sliku – PLAKETA )

 

2006.

 • Izložba novoprimnjenih članova ULUPUDSa – Galerija SULUJ, Beograd
 • Konkurs – MAJSKA IZLO Ž BA ULUPUDSa – MUZEJ 25. MAJ, Beograd
 • Konkurs - XXVIII izložba crteža BEOGRAD 2006. – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd

2005.

 • Konkurs – XXVII izložba crteža BEOGRAD 2005. – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • Konkurs – 8th MEĐUNARODNI BIJENALE UMETNOSTI MINIJATURE – Gornji Milanovac
 • Konkurs – XII beogradska mini art scena 2005 – Galerija SINGIDUNUM, Beograd

2004.

 • Konkurs – Osma grupna izložba PORTRET KROZ VREME – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • Konkurs – XI beogradska mini art scena 2004 – galerija SINGIDUNUM, Beograd

2003.

 • Konkurs – Sedma grupna izložba PORTRET KROZ VREME – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • Izložba slika prve generacije diplomaca ALU – GALERIJA "SKADART", Beograd
 • Konkurs – XXV izložba crteža BEOGRAD 2003. – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd

2002.

 • Konkurs – Šesta grupna izložba PORTRET KROZ VREME – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • Izložba studenskih radova ALU – KAMERNA OPERA "MADLENIJANUM", Beograd
 • Izložba slika, crteža i skulptura – GALERIJA "AVANGARDA", Beograd
 • Konkurs – XXIV izložba crteža BEOGRAD 2002. – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • Izložba diplomskih radova studenata ALU – GALERIJA "KOLARČEVOG NARODNOG UNIVERZITETA", Beograd

2001.

 • Konkurs – Peta grupna izložba "PORTRET KROZ VREME" – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd
 • Konkurs – XI Bijenale Jugoslovenskog studenskog crteža – GALERIJA DOMA KULTURE "STUDENSKI GRAD", Beograd
 • Izložba studenskih radova ALU – KAMERNA OPERA "MADLENIJANUM",Beograd
 • Izložba studenskih radova ALU – PAVILJON CVIJETE ZUZORIĆ, Beograd
 • Konkurs – XXIII izložba crteža BEOGRAD 2001 – NARODNI UNIVERZITET "BRAĆA STAMENKOVIĆ", Beograd

2000.

 • Konkurs – Četvrta grupna izložba "PORTRET KROZ VREME" NARODNI UNIVERZITET BRAĆA STAMENKOVIĆ, Beograd
 • Izložba studenskih radova ALU – GALERIJA BIBLIOTEKE GRADA BEOGRADA, Beograd
 • Izložba studenskih radova ALU – MUZEJ ISTORIJE JUGOSLAVIJE, Beograd

 

NAGRADE:

• Plaketa – PRVI ZIMSKI SALON slikarsko - grafičke sekcije ULUPUDS-a 2007.

 

 

UČEŠĆE U RADOVIMA:

  

 • INTERNACIONALNA UMETNIČKA RADIONICA SEX IN TRANSITION, Kučevo 2008.
 • S CENOGRAFIJA – premijera filma OSVETA SITA – “ Bioskop Takvud ‘’ 2005. Beograd
 • MULTIMEDIJALNI PERFORMANS sa skandinavskim putujućim pozorištem VERDENSTEATRET - Centar za kulturnu dekontaminaciju grada, Beograd 2003.
 • IZRADA BODY ARTa - Izložbe nadrealizma NEMOGUĆE, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2002.

 

 

LIKOVNE KOLONIJE:

 

 • Likovna kolonija KOLUT 2008. Sombor, 2008.
 • Internacionalna slikarska kolonija - MLADENOVAC 2006. Mladenovac
 • И nternacionalen likoven karavan - СЕТА ТАА МУЗИКА, ЗВУКНА БОЈАТА, БОЈА НА ЗВУКОТ – Ohrid 2005.
 • Likovna kolonija KOLUT 2003. Sombor, 2003
 • Likovna kolonija KRUPA NA VRBASU, Banja Luka, 2000.

 

 

KONTAKT:

E – mail: lanaars@verat.net

_______lanaars@gmail.com

Web site: www.lanaars.com